20.10.2016

Защо отпадна бюлетината с номер 1

Централната избирателна комисия заличи регистрацията на кандидата за президент Светослав Витков