28.10.2016

Фестивал на фермерските пазари

В София първите студени есенни дни се посрещат с фестивал на фермерските пазари. Производители от цяла страна представят сезонната си продукция.