22.10.2016

Не всеки припадък е епилепсия

Това е свързано с внезапна възбуда на нервните клетки