24.10.2016

Yahoo рови в имейли на клиентите си

Случвало се по поръчка на шпионските централи на САЩ