16.12.2017

МВФ предупреди, че световната задлъжнялост е рекордно висока

Дълговете на правителствата, нефинансовите компании и домакинствата достигат 152 трлн. долара, което е 225% от световния БВП

Още

Горещи