22.10.2016

ЕС планира нови регулации за предотвратяване на клирингова криза

Обмисля се създаването на оздравителни органи със стандартен пакет правомощия, които ще са с предимство над националните закони