27.10.2016

Личните лекари против идеята ученическите отсъствия да се извиняват с амбулаторен лист

Аргументите на просветното министерство са да бъде издаван по-надежден документ