28.10.2016

Трябва ли да имат жените правото да направят аборт?

Или цялата история зад масовите протести в Полша