28.10.2016

Още един саниран блок в Севлиево

Кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов и инж. Николай Станков - управител на Обединение енергийна ефективност „Команс" официално откриха третия безплатно саниран блок по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Севлиево. Церемонията се състоя днес пред блок №10 в ж. к. "Митко Палаузов" в Севлиево. Тържествен водосвет за здраве и благоденствие отслужиха отците Цонко и Стилян. Сред официалните гости на тържеството бяха Здравка Лалева - председател на Общински съвет - Севлиево, заместник-кметовете Калина Г...

Още

Съобщение за обществено обсъждане в Севлиево

На основание чл.127, ал.1 от Закона за Устройство на територията, Община Севлиево, организира обществено обсъждане на доклад за съответствие степента на въздействие и доклад за екологична оценка върху предварителен проект на Общ устройствен план на Община Севлиево. Общият устройствен план на Община Севлиево се разработва от Обединение „Консултатни за изготвяне“, София с ръководител екип арх. Кристиян Миленов въз основа на Техническо задание и опорен план, одобрени от ОбС-Севлиево. Обществено обсъждане ще се проведе на 27.10.2016 г. от 17:00 ч. ...

Режим на водата в Севлиево

Поради намаляване дебита на постъпващата вода в ПСПВ с. Стоките се налага следния начин на водоподаване за град Севлиево и селата, които са захранени от ПСПВ с. Стоките: - За град Севлиево вода ще се подава от всеки ден 17.30 до 23.00 часа; - За направление ПСПВ с.Стоките - с. Добромирка (за селата Богатово, Търхово, Идилево, Добромирка, СО Севлиевски лозя и всички габровски села) вода ще се подава през два дни на третия, като на 21.10.2016г. ще започне да се превежда вода и на 22.10.2016г. ще има захранване; - За селата (Кръвеник, ...

„Първа копка" на „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево"

Във фоайето на СОУ „Васил Левски" в Севлиево се проведе официална церемония „Първа копка" по проект „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево", финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. , Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони", Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони". Официални гости на церемонията бяха Д-р Иван Иванов - кмет на община Севлиево; г-жа Тамaра Кулева - началник на регионален отдел на Главна ...

Обновяват девет сгради от образователната инфраструктура в Севлиево

В три училища и шест детски градини в град Севлиево се изпълняват мерки за постигане на енергийна ефективност по проект, финансиран от Оперативната програма "Региони в растеж". Стойността му е 4 милиона 625 хиляди лева, като общината участва със собствен принос от 260 хиляди лева. Срокът за обновяването на сградите, в които учат и се възпитават 2637 деца, е две години, но се очаква санирането да приключи по-рано, уточниха от местната администрация. Работата по обектите и учебният процес вървят паралелно, като заниманията на децата от началните класове се провеждат в друга база, а директорите на училищата са договорили с изпълнителя график за провеждане на дейностите. Част от детските градини и училища в града вече са обновени. С приключването на този проект всички сгради от образователната инфраструктура ще бъдат санирани.

Турнир по футбол за ученици се проведе в Севлиево

На обновеното игрище в „Боровата гора" и в спортна зала „Дан Колов" се проведе есенен турнир по футбол на малки врати по повод празниците на града. В турнира участваха общо 15 отбора в четири възрастови групи. В понеделник премериха сили младите футболисти от селата. В надпреварата се включиха отборите на ОУ „Васил Левски" - с. Шумата, ОУ „Емилиян Станев" - с. Ряховците, ОУ „Св. св. Кирил и Методий" - с. Градница и ОУ „Св. св. Кирил и Методий" - с. Душево. В първите срещи жребият срещна отборите на Душево срещу Ряховците и Градница срещу Шумата...

„Първа копка“ по проект „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево”

От 15:00 ч. днес във фоайето на СОУ „Васил Левски" в Севлиево ще се проведе официална церемония „Първа копка" по проект „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево", финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. , Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони", Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони". Основната цел на проекта е повишаването на енергийната ефективност на девет сгради от образователната инфраструктура на...