22.05.2018

Американски следи в българското образование

На 3 октомври започна академичната учебна година 2016 - 2017, което безспорно е събитие в интелектуалния живот на българското общество. Събитие, разбира се, е било изобщо навлизането на образованието по европейски образец сред българите, случило нейде през 20-30 години на 19 в., изместило постепенно дотогавашното килийно обучение. Методата, както се е казвало тогава, се нарича „взаимоучителна“, но сравнително малко са тези, дето знаят, че тя е повече американско изобретение и че именно американци са едни от първите, сторили така, че да стане тя популярна в България. Изобщо Америка – макар и твърде далечна за тогавашните български земи и по разстояние, и по социално-психични нагласи, все пак е намерила сили и човешки ресурси, за да разпространява влиянието си сред християнското население на Османската империя. Именно това влияние изследват в книгата си „Докосвания до Америка“ двамата професори – водещи историци от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пламен Митев и Иван Илчев. Първият се спира на протестантската пропаганда на американски мисионери сред българите, която – макар и не твърде успешна, все пак води до съществен момент, изключително ценен – превода на Библията на български език. Вторият обръща внимание на знаменития Робърт колеж за момчета и момичета, както и на самоковските мисионерски училища, карайки ни да разберем, че от тях са излезли мнозина българи, превърнали се впоследствие във водещи политически фигури, интелектуалци и общественици. Въобще книгата „Докосвания до Америка“ открехва пред взора ни един епизод от може би най-бурния и най-плодотворния период от българската история, за който знаем малко и почти не сме чували. А всъщност може да кажем, че Роберт колеж е донякъде предтечата на българските висши училища, че много негови възпитаници по-късно са били водещи преподаватели в тях. Тъкмо на разкриването на тези непознати страници от историята е посветено предаването. Негови гости ще бъдат двамата автори на книгата „Докосвания до Америка“ – проф. д.и.н. Пламен Митев и проф. д.и.н. Иван Илчев. Ако желаете да оставите коментар, посетете страницата на предаването във Фейсбук

Още

Горещи