23.05.2018

Увеличение на новите работни места в частния сектор на САЩ през септември с 154 хиляди

Проучване на компанията Automatic Data Processing Inc. (ADP) отчете повишение със 154 000 на работните места, разкрити от частния бизнес в САЩ през деветия месец на настоящата година при средни прогнози на финансовите пазари за повишение с около 170 000, като това е най-слабото повишение от април насам. В същото време беше оповестена известна низходяща ревизия на данните за август, според която в частния сектор на американската икономика бяха разкрити нови 175 000 работни места при предишна оценка на ADP за 177 000. Днешните по-слаби от очакваното данни продължават да показват относително добро темпо на подобрение на трудовия пазар, но и запазване на тенденция от последните месеци за забавяне на растежа при разкриването на нови работни места, тъй като колебливо представящата се американска икономика е все по-близо до постигането на т.нар. "пълна заетост". Докладът на ADP обаче едва ли ще доведе до съществена ревизия на прогнозите на финансовите пазари за предстоящия в петък официален доклад за заетостта през септември (средна прогноза за разкрити около 170 - 175 нови неселскостопански работни места след техен по-скромен растеж със 151 хиляди през август и стабилизация на безработицата на ниво от 4,9%). Според ADP малките американски компании (с наети между 1 и 49 работници) вече за трети пореден месец не са основен генератор на трудова заетост, като през септември те са разкрили 34 000 работни места (надолу от 68 хиляди през август), средните по размер компании (с персонал между 50 и 499 души) са наели допълнително 56 000 трудещи се (спрямо 40 хиляди месец по-рано), докато големите компании (с персонал над 500 души) са разкрили 64 000 нови работни места (след нови 67 хиляди работни места през август). Секторът на услугите е добавил през деветия месец на настоящата година 151 000 работни места, в производствения сектор бяха разкрити 3 000 работни места (след съкратени 9 хиляди през август), като само в рамките на промишлените предприятия бяха съкратени 6 000 (след съкратени 4 хиляди месец по-рано), докато в строителството броят на работните места беше увеличен с 11 000 (след съкратени 2000 през август), показва последното проучване на ADP. Растежът на заетостта през септември отслабна малко в сравнение с последните 12 месеца. Ние също така наблюдаваме известно отслабване на заетостта в търговията, транспорта и при комуналните услуги, което вероятно се дължи на продължаващото затягане на пазара на труда в САЩ и на не много впечатляващите потребителски разходи в началото на есента, заяви Ахю Илдирмаз, вицепрезидент и ръководител на Научноизследователския институт на агенция ADP. Марк Занди - главен икономист в компанията Moody’s Analytics, която също участва в проучването на ADP, посочи от своя страна: Рекордното последователно месечно нарастване на новите работни места продължава и през септември. Ръстът обаче е умерен през последните месеци, но само защото икономиката на САЩ е все по-близо до постигането на пълна заетост.

Още

Горещи