26.10.2016

Какви са откритите проблеми на проекта за ЗНФО

Обсъждането и аргументите по този нов закон се свеждаха много често до „случая КТБ” без експертни изследвания и сериозни публични дебати

Още

Проблеми на проекта за ЗНФО

Анализ на Валя Йорданова, зам.-председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители