27.10.2016

Обучават служители на Община Генерал Тошево на тема енергийна ефективност

С 26 000 лева безвъзмездна финансова помощ ще бъде повишен административния капацитет на служителите от общинска администрация Генерал Тошево. Кметът Валентин Димитров подписа договор по ОП Региони в растеж 2014 - 2020". Екипът, който ще работи по техническото и административно изпълнение на проектите за енергийно обновяване на обществени сгради и жилищни блокове в Генерал Тошево, ще премине през редица обучения и семинари. Темите ще бъдат насочени към мониторинг и управление на процеса на внедряване на мерки за енергийна ефективност и отчитане...

Още

Община Генерал Тошево назначи логопед за работа с деца от 3 до 7 години

От началото на месец октомври в Център за подкрепа за личностно развитие – Генерал Тошево е открита допълнителна дейност – логопед, която обезпечава нуждите от логопедични прегледи, консултации и терапии на територията на общината. Специалистът е назначен на пълен щат към образователния център в града, като за пълноценното осъществяване на логопедичната практика е обособен и кабинет с необходимото за нея оборудване. За улесняване достъпа на децата до тази специфична дейност логопедът работи по изготвен и утвърден график, който включва редовни п...

110 бедни хора в община Генерал Тошево ще получават топъл обяд

110 социално слаби от община Генерал Тошево ще ползват обществена трапезария през месеците октомври, ноември и декември, съобщават от общината. Фонд „Социална закрила” предоставя сумата от 16 192 лв., като средствата ще бъдат изразходени за приготвяне и доставяне на топла храна за обяд - супа, основно ястие и хляб. В Домашния социален патронаж в Ген.Тошево ще бъде назначен работник кухня, чиято работна заплата и осигуровки са за сметка на общината. Ежедневно храната ще достига до всички населени места, където се предоставя услугата Домашен соци...

Започнаха дейностите по договора между Община Генерал Тошево и ВиК

Започнаха дейностите по изпълнение на договора между община Генерал Тошево и ВиК - Добрич за изграждане на водопровод от Помпена станция Малина до водоема в Генерал Тошево. Оборудвана със специализирана техника, работната група на оператора вече няколко дни полага ПВЦ тръби по ВиК трасето. Тръбите са дебелостенни и притежават изключително голяма издръжливост на корозия, добри хидравлични свойства, устойчивост на изхабяване и дълъг експлотационнен живот. От общината припомнят, че в края на месец юли на ВиК - Добрич са преведени  65 хил лв. общин...

Община Генерал Тошево отпуска стипендии за дефицитни за района специалности

Община Генерал Тошево ще отпусне стипендии на студенти, които се обучават в дефицитна за района специалност. В кметството има приета наредба, чрез която се подпомагат граждани на общината, които продължават своето образование във висши училища. Основното условие е след завършване стипендиантът да работи на територията на Генерал Тошево във второстепенни разпоредители с бюджет или търговски дружества с мажоритарен пакет, собственост на общината. Конкретните специалности, за които се отпускат стипендии, се определят ежегодно със заповед на кмета ...

Шест нови военни паметника ще изграждат в община Генерал Тошево

Проектната документация на шест нови военни паметника, предвидени за изграждане през 2016 г в община Ген.Тошево е била разгледана на днешното заседание на Областната комисия „Военни паметници”, информираха от Областна администрация. Изграждането на паметниците е в изпълнение на Областния план за честване на 100 години от боевете за Добруджа в Първата световна война. Предвижда се да бъдат изградени Паметен знак на място на бойни действия край с. Градини, Паметна плоча на загиналите във войните в с. Преселенци, Паметна плоча на загиналите във во...

Подменят ВиК структурата в четири села на община Генерал Тошево

65 хил.лева е превела община Генерал Тошево на „Водоснабдяване и Канализация” - Добрич за рехабилитация на ВиК-инфраструктурата в четири села на общината, съобщиха от добруджанското кметство. 40 хил. лв. от сумата са за изграждане на част от водопровод от помпена станция с. Малина до водоем Генерал Тошево. По този начин ще се създаде алтернативно водно трасе за доставка на вода за битови и промишлени нужди в селата Люляково и Писарово. Останалите 25 хил. лв. са за подмяна на водопроводните тръби, които снабдяват с вода селата Великово и ...