20.05.2018

Обучават служители на Община Генерал Тошево на тема енергийна ефективност

С 26 000 лева безвъзмездна финансова помощ ще бъде повишен административния капацитет на служителите от общинска администрация Генерал Тошево. Кметът Валентин Димитров подписа договор по ОП Региони в растеж 2014 - 2020". Екипът, който ще работи по техническото и административно изпълнение на проектите за енергийно обновяване на обществени сгради и жилищни блокове в Генерал Тошево, ще премине през редица обучения и семинари. Темите ще бъдат насочени към мониторинг и управление на процеса на внедряване на мерки за енергийна ефективност и отчитане...

Още

Горещи