23.10.2016

Прозявката е показателна за интелекта

Как се прозяват различните животни?