27.10.2016

Затваряме мигрантите в три големи лагера до турската граница

При много голяма бежанска вълна в България мигрантите ще бъдат настанявани на три площадки, които ще представляват временни лагери от затворен тип, с...