27.10.2016

11 български общини изобщо нямат аптека

Статистиката: Само 10 са денонощните аптеки в България