24.05.2018

Агенцията по храните започва взимането на проби за болестите по живoтните

Изследванията на пробите ще се извършват в държавни лаборатории Българска агенция по безопасност на храните стартира изследванията на болестите по животните бруцелоза, заразен епидидимит по кочовете, сап и инфекциозна анемия по конете.Изследванията са част от Националната програма за профилактика, надзор,

Още

Горещи