28.10.2016

Новата ера в трейдинга

Какви са предимствата и недостатъците на автоматизираните системи за търговия