23.05.2018

Глобиха рудник Джурково за замърсяване

Рудник „Джурково“ отнесе глоба в размер на 11 856 лв. от Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) в Смолян, заради замърсяване на околната среда. Санкцията е наложена на дружеството, стопанисващо обекта - „Лъки Инвест-Джурково” ЕООД. Нарушението, което е констатирано от експертите, е замърсяване на околната среда над допустимите емисионни норми, като е допуснато съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. През изминалия месец са издадени общо 5 наказателни постановления, като между наруш...

Още

Горещи