26.05.2018

Доброволчество – хуманизъм в действие

Навсякъде по света стават бедствия, земетресения, пожари и наводнения, терористични атаки, заливат ни и потоци от икономически мигранти. Затова уменията за работа в кризисни ситуации в помощ на уязвимите, взаимодействието между самите екипи и партньори са приоритет на БЧК в задача да подпомага хората и държавата. Организацията има 28 доброволни екипа за работа при кризи, в които са включени хора с различни професии – учители, лекари, инженери, дизайнери, психолози, университетски преподаватели. Имат и хора със специални умения – алпинисти, водни спасители, планински водачи, които са добре обучени да оказват долекарска помощ. Тазгодишното традиционно учение на Доброволните екипи на БЧК в Бургас за действие при бедствия, аварии и катастрофи – „Крайморие 2016”, надскочи географските граници на България. Опит с БЧК споделиха екипи от Румънския и Френския Червен кръст, и от Червения Давидов щит на Израел. В интервю за Радио България Мариан Мачелару, директор на Румънския Червен кръст в Гюргево, сподели следното: Сътрудничеството ни с БЧК има дълга история. Преди пет години започнахме да провеждаме и съвместни учения за спасяване по вода. Първото беше в Каварна, а след това се заредиха в Гюргево, в Крайморие. Трябва да сме заедно. Аз казвам: „ Ако на съседа му е добре, и ние ще сме добре”. В момента заедно с Червения кръст в Русе разработваме голям трансграничен проект за създаване на Съвместен българо-румънски център за мониторинг при бедствия. Ще го разработваме със средства от ЕС, там ще обучаваме нашите екипи и ще бъдем в полза на двете държави. Ромео Радулеску, е родом от Румъния, но от дълги години живее в Израел и работи в Червения Давидов Щит като парамедик, чиито екипи също разчитат на доброволци. Как ги набират и обучават? Нашите доброволци идват от ученическата скамейка. По програма на Министерство на образованието е задължително учениците, навършили 15 години, да полагат доброволен труд в различни обществени сфери. Голяма част от тях идват в Червения Давидов щит, ние ги обучаваме в рамките на 60 часа да оказват първа помощ, след това ги приемаме и започват постепенно да работят с нас в линейките. В рамките на една две години те набират достатъчно опит, за да работят с нас. Разбира се най- младите не ги включваме, когато има големи бедствия, но с времето доброволците ни придобиват много умения за оказване на медицинска помощ и са много отговорни. За първи път съм в България, но в рамките на краткия ми престой тук съм силно впечатлен от работата на доброволците на БЧК, от техния ентусиазъм, от професионализма им и от факта, че БЧК подготвя своите доброволци за работа в различни ситуации – спасяване по вода, алпийски методи за работа при разрушения, работа с бежанци. Ние в Давидовия щит на Израел нямаме толкова много дейности. Френският червен кръст работи с 50 000 доброволци. 10 000 от тях са обучени да оказват първа помощ. Франция стана обект на терористични атаки и въпросът ни към Гил Мелферт, доброволец от 20 години, е свързан с тях. Какво трябва да се знае? По време на първите терористични атаки бях на работа и не съм участвал, а при атаката в Ница работих за координирането на дейността на ФЧК, с местните власти и различните министерства. Доброволците трябва да знаят, че няма нулев риск . При оказване на помощ при терористични атаки трябва да сме готови, трябва да сме запознати със специалните процедури и изисквания. Доброволците трябва да знаят точно какво трябва да правят, точно какви материали да носят и да осъществят успешна координация със властите: полицията, пожарната и другите структури. Смятам, че това е основната линия, по която трябва да работим. Различни системи на доброволен, екипен труд за спасяване при бедствия и катастрофи се практикуват в дружествата на Червения кръст по света, но всички те работят в името на най-голямата ценност – човешкият живот. Снимки: Силвия Николова

Още

Горещи