28.05.2018

Ограничаване на продажбите на дребно в ЕС през август, но при солиден растеж в България

Продажбите на дребно в 28-те страни от Европейския съюз (ЕС) се понижиха слабо през август, но в същото време отбелязаха доста добър растеж в България за втори пореден месец, показват данни на Евростат. Търговията на дребно в ЕС се сви през август с 0,1% на месечна база след растеж с 0,5% през юли. Влошаването се дължи на спад с по 0,2% както и при продажбите на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия, така и при продажбите на нехранителни стоки, докато при автомобилните горива е отчетено повишение с 0,2 на сто. На годишна база растежът при продажбите на дребно в ЕС се забави през август до 2,1% след повишение с 2,9% през предходния месец, като продажбите на нехранителни стоки се увеличават с 2,9%, на автомобилни горива – също с 2,9%, докато продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия нарастват с 1 на сто. Най-солиден ръст в търговията на дребно на месечна база беше регистриран в Люксембург (скок с 3,6%), следван от Ирландия (повишение с 1,5%) и Словакия (с 1,0%), докато най-солиден спад в продажбите на дребно беше отчетен в Естония, Полша и Финландия (понижения с по 0,6%). Продажбите на дребно на годишна база отбелязаха най-солиден ръст в Люксембург (скок с 12,6%), Румъния (с 11,7%) и Полша (с 10,8%), а най-силен спад отчитат продажбите на дребно във Франция (понижение с 1,5%) и Дания (с 0,8%). Данните на Евростат за България обаче отразяват доста по-добра от общата тенденция при търговията на дребно в целия ЕС. Според европейската статистика продажбите на дребно в нашата страна нараснаха през август с 0,9% спрямо юли, когато те се повишиха с 1,3%, възстановявайки по този начин тенденцията на трайно подобрение при търговията на дребно в сила от септември 2015 година, която беше нарушена едва на два пъти - през април (понижение с 0,7%) и през юли (понижение с 1,0%). На годишна база продажбите на дребно в България нараснаха през август с цели 5,4% (спрямо август 2015-а) след повишение с 2,3% през юли, отбелязвайки устойчив растеж за десети пореден месец. И по двата показателя нашата страна се намира на едно от предните места сред всички 28 страни - членки на Европейския съюз. По-голям ръст на продажбите на дребно на месечен база е отчетено единствено в Люксембург, Ирландия и Словакия. В същото време нарастването на търговията на дребно на годишна база с 5,4% отрежда на нашата страна престижното шесто място сред всички членове на съюза.

Още

Горещи