20.10.2016

Процедурата за доставка на двигатели за българските изтребители е прекратена

Министерството на отбраната преминава към пряко договаряне с участниците в процедурата