28.10.2016

Британският сектор на услугите расте по-бързо от очакваното през септември

Резултатите повишават съмненията дали въобще има нужда от още едно понижение на лихвения процент от страна на Английската централна банка