28.10.2016

„Пречиствателните станции“ на 21 век...

  Рибите са важен биологичен индикатор за състоянието на водоемите и при тяхното отглеждане е необходимо да се поддържа добро качество на водата. В язовирите може да има замърсяване от различни източници – селско стопанство, населени места, промишленост. Затова основни цели на проекта FISHFARMING, са да даде по-точна оценка за натиска и въздействията върху водоемите със сладководно рибовъдство и да препоръча мерки за подобряване на екологичното им състояние, съобщи БГНЕС. Белият толстолоб например ограничава „цъфтежа“ на водата, защото се храни с микроскопичните водорасли, които го предизвикват. Белият амур изяжда останалата водна растителност и не допуска язовирите да обраснат напълно. Ако отглеждането на шаран се съчетае с растителноядни видове риба, язовирите се превръщат в своеобразни „пречиствателни станции“. Попадналият в тях азот и фосфор от селското стопанство и населени места, се усвоява от растенията и по хранителната верига достига до рибата, която се изнася от водоема като биологична продукция. По проекта е разработена методика, по която да се оцени какви са възможностите на язовирите за отглеждането на риба в садки. По нея може да се изчисли максималното количество риба, което няма да предизвика значими промени в качеството на водите. Сладководното рибовъдство е важен стопански отрасъл, който осигурява значителна част от рибните ресурси за населението в България. При спазване на необходимите изисквания за отглеждане на риба, то отговаря на условията за екологично устойчиво производство.Това сочат изследванията по проект FISHFARMING, финансиран с 313 261 евро от програмата BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“. По проекта са предложени примерни технологични схеми за отглеждане на риба, с които се подобрява качеството на водата и се поддържат стопанските функции на язовирите, предназначени за напояване. В резултат от проекта ще се актуализира програмата от мерки във втория План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021). Данните ще послужат и за предложения за нормативни промени при издаването на разрешителни за рибовъдни дейности. Проектът се изпълнява от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” в партньорство с Института по рибарство и аквакултури, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Международния изследователски институт Ставангер, Норвегия и Сдружение „Зелени Балкани”. 

Още

Наредба определя реда за ползване на утайките от пречиствателните станции в земеделието

Утайките от пречиствателните станции могат да се използват от земеделските стопани, само след предварителното им третиране. Това предвижда приетата от Министерски съвет Наредба за реда и начина на оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

От Варна на север предстои реконструкция на пречиствателни станции

Не са правени реконструкции и обновяване на пречиствателните станции от Варна в посока Дуранкулак, каза пред медиите министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, която направи оглед на съоръженията в Балчик и Албена и припомни, че в рамките на предишната оперативна програма за околна среда бяха реновирани тези съобъжения по южното Черноморие. "Знаете, че вече подписахме договор с кмета на Варна и предстои модернизация и разширяване на пречиствателна станция в Златни пясъци. Има средс...

ООН: Русия се е съгласила на 48-часово примирие в Алепо

Русия се е съгласила на 48 часова хуманитарна пауза в сирийския град Алепо, за да може да се достави помощ на хората, но от ООН очакват потвърждение и от останалите участници в конфликта, съобщи Ройтерс. Специалният пратеник на организация за Сирия Стафан ди Мистура заяви, че камионите с хуманитарни помощи са в готовност да тръгнат, веднага щом от организацията получат гаранции за сигурността на работниците си. Планът на ООН за Алепо се състои от три елемента - едновременна доставка на храни в източните части на града, които са под контрола на бунтовниците; поправка на електрическата система в южните квартали, за да заработят пречиствателните станции, захранващи с вода 1.8 милиона души, обясни върховният комисар по хуманитарните въпроси към ООН Ян Егеланд. 

Инфаркти и фрактури са абсолютно забранени на морето!

Tочно водата по Черноморието се поизчисти от пречиствателните станции и нови опасности атакуваха летовниците - този път обаче коварно “в гръб” на сушата. Инфаркти и фрактури са абсолютно забранени на морето! Tочно водата по Черноморието се поизчисти от пречиствателните станции и нови опасности атакуваха летовниците - този път обаче коварно “в

Утайки от пречиствателни станции ще се използват за тор по специален ред

Утайките от пречиствателните станции могат да се използват от земеделските стопани, само след предварителното им третиране. Това предвижда приетата от Министерски съвет Наредба за реда и начина на оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, съобщи пресцентърът на Министерството на околната среда. Утайките от пречиствателните станции за отпадни води съдържат ценни хранителни вещества, които могат да се използват за подобряване на...