26.10.2016

Проект свързва бизнеса с професионалното образование

Проектът F.A.S.T.E.S.T създава бизнес ориентирано мислене в учениците от профилираните гимназии и училища