22.05.2018

Младежка академия събра на двудневно обучение активни млади хора

Академия за младежки лидери откри новата учебна година с двудневно обучение на тема „Изкуството да говорим пред публика. Лингвистични умения и кодове на невербална комуникация“, което се проведе в Лесопарк Липник. Събитието е част от Общинския годишен план за младежта, приет с Решение №88/21.01.2016г. на Общински съвет Русе. Участваха 30 младежи от 2 средни училища, 2 езикови и 4 професионални гимназии в Русе, част от които са активни членове на Младежкия парламент при Общински младежки дом. Младите оратори усвояваха лексикални умения, комуник...

Още

Горещи