24.10.2016

И Евростат го потвърди: Учителите ни – старички

Най-млади са преподавателите в Кипър, Малка и Великобритания