21.05.2018

Инвестициите в природата носят значителна възвръщаемост

Разходите за поддържане на зоните в "Натура 2000" са около 6 млрд. евро годишно, а социално-икономическите ползи от това възлизат на между 200 и 300 млрд. евро

Още

Горещи