22.05.2018

Софарма е изкупила обратно 57 328 собствени акции

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка представлява 4,20% от акционерния капитал на компанията

Още

Горещи