22.05.2018

Приемат заявления за ползване на социална услуга "Обществена трапезария"

Започна приема на заявления от кандидат-потребители за ползване на социална услуга "Обществена трапезария" в изпълнение на проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен". Проектът предвижда ежедневно предоставяне на топъл обяд на 3 000 лица от Община Сливен и населените места, в периода от месец ноември 2016г.- 30 април 2017г., с обща продължителност до 6 /шест/ месеца. Топлият обяд ще бъде предоставян в предварително обявени пунктове по населени места. Право да подават заявления-декларации лица и семейства на месечно подпомагане по реда и ...

Още

Горещи