21.05.2018

Все повече стават сигналите за злоупотреби с лични данни преди изборите

Все повече стават хората, които са в списъците за подкрепа на различни политически партии, без да са се подписвали. Само седем обаче са сигналите, подадени в Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ към този момент, съобщи членът на комисията проф. Веселин Целков. Той каза още: Четири са подписките за президент, в пет подписки за референдум съществуват такива грешки, но мисля, че сега няма да има увеличаване на жалбите. Сега са малко повече, защото има много повече инициативни комитети, има избори за президент, има референдум. Според Целков обясненията за такива „грешки“ могат да бъдат: неопитност, непознаване на изискванията на закона от новите политически играчи, както и сложността на предстоящите избори – президентски избори и гласуване в референдум. Според Антоанета Цонева от Институт за развитие на публичната среда в случая е много по-важно да се каже как личните данни могат да бъдат защитени по време на избори и референдуми. Действително правилно е хората да си проверят на сайта на ЦИК, каза Цонева и поясни: Именно в списъците на подкрепили партии, коалиции, инициативни комитети за президентските избори и на подкрепилите инициативни комитети за информационно-разяснителната кампания. Предстои да стане ясно в рамките на административното производство, което комисията е длъжна да предприеме, по какъв начин това се е случило и да бъдат оповестени резултати. Глобите стигат до 100 000 лева. Фигурирането в списъците, без подпис, във всички случаи е недобронамерено и недобросъвестно, защото това е изтичане на лични данни: Те могат да бъдат продавани, да бъдат неправомерно изтекли от различни бази данни, които оператори на обществени услуги поддържат. Според Цонева ще нарасне броят на жалбите в Комисията за защита на личните данни за този вид злоупотреба. В звуковия файл можете да чуете интервю на Борислава Борисова с проф. Веселин Целков и Антоанета Цонева и анкета на Таня Милушева хора в Сърница за предсоящия референдум.

Още

Горещи