28.10.2016

Биричка, винце... учениците ни си пийват порядъчно

Българчетата посягат за първи път към чашката между 11 и 13 г.