24.10.2016

Личните лекари срещу идеята за извинителните бележки на учениците

Личните лекари срещу предложението на МОН извинителните бележки в училище да бъдат придружени от амбулаторни листове.