24.05.2018

КАТ се надява на нов закон, за да събира повече пари от глоби

Да се увеличи броят на нарушенията, за които се издават фишове, а не актове, за да може по-бързо и по-ефективно да се налагат санкции на нарушители. Това желание на КАТ за прескачане на бюрокрация ще бъде обсъждано от парламента тази сесия на парламента - като промяна в Закона

Още

Горещи