21.10.2016

Харманли – столица на 3200 преселници

Бежанският център в малкото градче е запълнен на 132%