22.10.2016

Не, не... неудовлетвореността на днешните европейци

Те вече не искат това, към което са имали стремеж родителите им