21.10.2016

Тектоничните плочи на западния свят се раздвижиха

Йошка Фишер: Западът е на прага на големи промени!