28.10.2016

Протестна акция в защита на пешеходците

Недоволството на граждански сдуржения е насочено срещу съдебно тълкуване