24.10.2016

Мними инкасатори масово обират възрастни хора

Винаги искайте от служителите да се легитимират