22.05.2018

Четири програми подкрепят бизнеса, щадящ околната среда

Компаниите, които се стремят да съчетаят бизнеса си с отговорно отношение към околната среда, ще могат до 2020 г. да се възползват от няколко мерки по различни оперативни програми. "Развитие на човешките ресурси" ще подкрепи създаването на "зелени" работни места в управлението на защитените зони. Програмата за развитие на селските райони пък ще предостави безплатни услуги на желаещите да започнат самостоятелна заетост или да развият самостоятелна стопанска дейност. Ще бъдат...

Още

Горещи