22.10.2016

Индексите на БФБ остават на зелена територия

Реализираният оборот на регулиран пазар възлезе на 1,632 млн. лв. след 219 сделки

Още

Продължава плавното "отрезвяване" на БФБ

Всички индекси изпращат борсовата седмица на червена територия

БФБ вече е “телефон с бутони”

Стартът на борсово търгувания индексен фонд Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF се превърна в така жадувания двигател

Оборотът на БФБ през септември спада наполовина спрямо август

Въпреки това в сравнение със септември миналата година изтъргуваният обем е двойно по-голям

БФБ прекрати търговията на основен пазар на три дружества

Енемона АД-Козлодуй, Енергони АД-София, Стел Солар 1 АД са преместени на Алтернативен пазар