26.10.2016

Здравният сектор като двигател на икономическия растеж

Големият дефект на системата в България е, че средствата не се разходват ефективно и по правилния начин