24.10.2016

Амбулаторен лист вместо бележка – незаконно!

Лекарите vs. МОН за извиненията на отсъствията