26.10.2016

Безработица от 10,63% отчете Бюро по труда - Сливен

Равнище на безработица от 10, 63 % за месец август 2016 година за община Сливен, отчитат от Бюро по труда. Броят на регистрираните безработни е 5615. Спрямо юли месец е реализиран спад от 301 души, който е характерен за периодът на сезонна заетост. Безработните младежи до 24 годишна възраст, с регистрация в Бюрото по труда са 407 души и спрямо миналия месец те са със 64 по-малко. Безработните от възрастовата група до 29 години са 931 души, като броят им намалява със 115 спрямо предходния месец. По показателя безработица общината е на 107-мо мяс...

Още

38 работни места са обявени от Бюрото по труда в Сливен

38 работни места са обявени от Бюрото по труда в Сливен. 19 от позициите са за хора със средно образование, 15 с основно, едно място е с изискване за начално и 3 за висше образование, съобщиха за Радио "Фокус" - Сливен от трудовата борса. Търсят се по двама eлектротехници и общи раб

В Сливен се организира информационна кампания по повод Европейския ден за борба с трафика на хора

Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен организира информационна кампания по повод 18-и октомври - Европейски ден за борба с трафика на хора. Партньори в инициативата са Женският затвор, Бюрото по труда и Европейският информационен център Europe Direct в Сливен. Кампанията включва дискусии, информационни срещи и прожекции на тематични филми за информиране на обществеността за актуалните форми и тенденции при трафика на хора, методите на въвличане и начините за предпазване от това престъпление. Акцентите в нея са дискусионният форум „Трафикът на хора - рискове и нови форми на експлоатация” с модератор психиатъра д-р Росанка Венелинова и предвидените срещи с жени, лишени от свобода в Женския затвор и безработни в Бюрото по труда. Доброволци ще проведат обучения на ученици по метода „Връстници обучават връстници”.  Междувременно сливенецът Диян Качаров, който заедно със съпругата си е издирван с европейска заповед за арест от прокуратурата на Амстердам, Нидерландия, за трафик на хора и изпиране на имущество, придобито от престъпление, ще бъде предаден на партньорската държава. До фактическото му предаване той ще остане в ареста, съобщиха от Апелативния съд в Бургас, който потвърди определението на сливенския окръжен съд за изпълнение на Европейската заповед за арест. 

Увеличава се броят на загиналите на пътя

134 тежки катастрофи са регистрирани през 2015 година в Сливенска област. Броят на ранените е 162, а на убитите - 22 души. В сравнение с 2014 г. е регистрирано намаление както при броя на пътнотранспортните произшествия (с 22.5%), така и при ранените лица - с 35.2%. Загиналите на пътя са с 57.1% повече спрямо миналата година, сочи справка на Териториално статистическо бюро Сливен. По брой на пътнотранспортните произшествия (с пострадали), през 2015 г. Сливен се нарежда на 17-то място сред областите в страната, а по брой на убитите - на тринаде...

318 безработни са започнали работа през август

380 работни места са заявени в Бюрото по труда в Сливен през месец август. От тях 341 на първичен пазар и 39 по програми за обучение и заетост. Спрямо месец юли има спад на общо обявените работни места - със 117, който се дължи предимно на по-малко обявените работни места по програми за заетост. Постъпилите на работа през месеца са 318 души, като 90,3 на сто от тях /287 души/ са устроени чрез посредничеството на бюрото по труда. От тях на първичен пазар са реализирани 197 души, а на субсидирани работни места - 46 души. Сравнението с предходния...

Над 300 000 лв за заетост и обучение

333 299 лв са осигурени от Министерски съвет за заетост на включените безработни лица до 31 март 2017 г в Сливенска област, съобщават от Бюрото по труда в Сливен. С приетите промени в Закона за насърчаване на заетостта и Правилника за прилагане, и с оглед развитие на регионализацията, е въведен нов подход за разработване, одобряване и финансиране на регионалните програми за заетост и обучение. Областната и общинските администрации разработват проектни предложения за включване в регионалната програма на областта, които се внасят в Комисията по ...

318 безработни от общината са постъпили на работа през август в Сливен

318 безработни от община Сливен са постъпили на работа през месец август, като 90,3 на сто от тях /287 души/ са устроени чрез посредничеството на Бюрото по труда. Това съобщиха за Радио „Фокус”-Сливен от бюрото. От намерилите работа на първичен пазар са реализирани 197 души, а