23.05.2018

Една приказка за успеха... в управлението на опасните отпадъци

На 14 ноември в Братислава ще бъдат връчени наградите на Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса (Enterprise Europe Network) - най-голямата мрежа в света за подпомагане на малки и средни предприятия, които имат амбицията да "излязат" на международния пазар. Българската компания „БалБок“ е сред номинираните в категория „Нови посоки“ и това е първата българска "поява" в тази престижна класация. Гости в сутрешното ни "Радиокафе" бяха Ралица Ангелова, изпълнителен директор на компанията и Даниела Чонкова, програмен координатор на фондацията "Приложни изследвания и комуникации", която е представител на европейската мрежа за България. Чуйте разговора, за да разберете повече за иновацията, заради която фирмата е номинирана (а именно - създаване на модерна лаборатория за анализиране на отпадъци с неизвестен произход и състав, каквато в България до този момент няма, както и на иновативна мобилна лаборатория, която "идва' на място и анализира - почти като във филмите); за различните етапи, формиращи цялостното управление на опасните отпадъци у нас (от идентифицирането до унищожаването и издаването на сертификат); за „еколозите по душа", които работят в БалБок и как българската компания ще спомогне за решаването на един от най-сериозните екологични проблеми на Балканите. Говорим за опасните отпадъци в ежедневието, за знаците за опасност върху стоките, за другите инициативи на компанията - като мобилните пунктове, които обикалят из София и събират опасните отпадъци от домакинствата (съвместна инициатива със Столичната община, с която издават и информационните брошури за опасните продукти). Ще разберете и как се пише и реализира голям проект с европейски средства и къде е ролята на представителите на Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса у нас.  

Още

Горещи