23.10.2016

Изградиха купола на втори блок на Нововоронежката АЕЦ – 2

Дейностите по бетонирането на купола на външната защитна обвивка на сградата на реактора на Втори енергоблок на Нововоронежката АЕЦ – 2...

Още

Най-новият блок на Нововоронежката АЕЦ вече работи на 75% мощност

Шести енергоблок на Нововоронежката АЕЦ с реактор ВВЕР-1200 от най-новото поколение "3 плюс" бе изведен на 75% мощност от проектната. По...

В Нововоронежката АЕЦ влезе в експлоатация най-модерният централен щит за управление

В иновационния Шести енергоблок на Нововоронежката АЕЦ (НВАЕЦ), за пръв път сред руските ядрени централи, бе въведен в експлоатация съвременен...

Най-иновативният реактор от покление "3 плюс" бе пуснат от "Росатом" Нововоронежката АЕЦ

    В края на миналата седмица се случи нещо уникално за световната ядрена енергетика – първият в света ядрен енергоблок с реактор от поколение „3 плюс“ подаде първата си електроенергия в паралел с национална енергомрежа. За никого не е изненада, че това се случи именно в Русия, в Нововоронежката АЕЦ. „Росенергоатом“, част от руската държавна корпорация „Росатом“, пусна първите 240 МВт. от иновативния и най-мощен в Русия реактор от поколение „3 плюс“ в електроенергийната мрежа на Русия. Това се превърна от местно събитие в новина с глобален отзвук. И разбираемо. Реакторите от поколение „3 плюс“ се чакат вече доста време. И Франция, и САЩ се опитват да изградят и пуснат в експлоатация подобен иновативен енергоблок, но Русия се оказа по-бърза и по-успешна при реализацията на такъв общественозначим проект. Защо общественозначим ли? Защото, особено след аварията в японската АЕЦ „Фукушима“, погледът на ядрените експерти от цял свят е фокусиран върху темата за безопасността, сигурността и надеждността на ядрените блокове. А по-всичко личи, че новият, Шести енергоблок на Нововоронежката АЕЦ с реактори ВВЕР-1200 от поколение „3 плюс“ отговаря на всички тези очаквания за по-висока сигурност и безопасност. В новите енергоблокове от поколение „3 плюс“ са използвани най-новите постижения и разработки, отговарящи на всички т. нар. „постфукушимски“ изисквания. Най-мощният днес реактор – ВВЕР-1200 има три ключови преимущества – той има висока производителност, висока издръжливост и е безопасен. Икономичност Руските разработчици съществено са подобрили икономичността на енергоблока. Мощността на реактора ВВЕР-1200 в сравнение с предишното поколение – ВВЕР-1000 е увеличена с 20%. Благодарение на широката автоматизация и централизация на функциите и процесите, количеството на персонала в сравнение с енергоблоковете от предишното поколение с реактори ВВЕР-1000 е намалено с 30-40%, изчислено на база 1 мегават инсталирана мощност.  Проектният срок на работа на основното оборудване е увеличен 2 пъти в сравнение с енергоблока от предишното поколение и вече е 60 години. Приложени са редица проектни решения, оптимизиращи капиталовите разходи. Така в проекта има една охладителна кула на енергоблок вместо две, както беше по-рано. Това решение позволява съществено да се намалят капиталовите разходи, да се намали консумацията на електроенергия за собствени нужди и да се намали територията на площадката на АЕЦ при запазване на всички още по-строги изисквания за безопасността. Руският проект ВВЕР-1200 с реактор от поколение „3 плюс“ осигурява възможност за строителство на референтни ядрени централи в райони с различни природо-географски условия и техногенни въздействия. Той е предназначен за реализация на площадки с девет различни типа основи – от скалисти до меки почви. При строителство на АЕЦ на площадки, характеризиращи се с по-интензивни външни въздействия, проектът предвижда възможност за подсилване на конструкцията без изменение на плановите решения на сградата и съоръженията. Системи за безопасност Главна особеност на проекта за ВВЕР-1200 от поколение „3 плюс“ е уникалното съчетание на активни и пасивни системи за защита и безопасност, които правят централата максимално устойчива към външни и вътрешни въздействия. В проекта е реализиран пълният комплекс технически решения, позволяващи осигуряването на безопасност на АЕЦ и изключването на попадане на радиоактивни продукти в околната среда. По-конкретно, блокът има две защитни обвивки с вентилируемо пространство между тях. Вътрешната защитна обвивка осигурява херметичност на обема, където е разположен реакторът. Външната обвивка е способна да противостои на природни катаклизми (смерчове, урагани, земетресения и наводнения и т.н.), техногенни и антропогенни въздействия (взривове, падане на самолет). Пасивните системи за безопасност на централата могат да функционират дори в случай на пълна загуба на електроснабдяване. Те могат да изпълняват всички функции за осигуряване на безопасност без участие на активните системи и най-важното в случай на необходимост те сработват без намеса на оператор. Нововоронежката АЕЦ стана първата в Русия ядрена централа, където има система за пасивно отвеждане на топлината. Тя осигурява продължително отвеждане на топлината от активната зона на реактора в условията на отсъствие на източници на електроснабдяване.  При необходимост, системата се включва без външна намеса и работи по силата на физическите закони и под влияние изключително на природни фактори и позволява намаляване температурата в активната зона на реактора. Благодарение на хидроакумулаторите в случай на възникване на извънредна ситуация, когато налягането в първи контур пада по-ниско от определеното ниво, се подава течност в реактора и се охлажда активната зона. По този начин ядрената реакция се гаси с голямо количество боросъдържаща вода, която поглъща неутрони. В проекта АЭС-2006 за ВВЕР-1200 от поколение „3 плюс“ е предвидена система на пасивно филтриране на пространството между външната и вътрешната защитна обвивка на енергоблока. Тя позволява да се изключи попадането на радиоктивни материали в околната среда чрез външната защитна обвивка във всякакви ситуации, дори при отказ на активната система за специална вентилация. В долната част на защитната обвивка на централата проектът предвижда да бъде изградено устройство за локализиране на стопилката или т. нар. „уловител на стопилка“. Той е предназначен за улавяне (депониране) и охлаждане на стопилката на активната зона на реактора в случай на хипотетична авария, която може да доведе до повреждане на активната зона на реактора. „Уловителят“ позволява да се запази целостта на защитната обвивка и по този начин да се изключи излизането на радиоактивни продукти в околната среда даже и при хипотетични тежки аварии. Според експертите, всички тези проектни предимства на АЭС-2006 превръщат Шести блок на Нововоронежката АЕЦ в най-безопасния от технологична гледна точка ядрен блок в света. Освен това отрежда лидерска позиция на „Росатом“ на глобалния ядрен пазар и големи предимства пред останалите конкуренти. „Росатом“ очаква да пусне в експлоатация и втори енергоблок от поколение „3 плюс“ – Седми блок на Нововоронежката АЕЦ в края на 2017 година. 

Първият в света енергоблок „3 плюс“ в Нововоронежката АЕЦ подаде електричество към руската мрежа

Иновационният енергоблок от поколение "3 плюс" – Шести енергоблок на Нововоронежката АЕЦ, бе включен днес - 5 август 2016 г., в...

В строящия се Седми енергоблок на Нововоронежката АЕЦ бе поставен транспортният шлюз на сградата на реактора

В строящия се Седми енергоблок на Нововоронежката АЕЦ завърши поредният етап от строително-монтажните дейности. Поставен бе транспортният шлюз на...