27.10.2016

Бизнесът е против сливането на почивни дни

Според работодателите дългите почивки носят загуби на икономиката