28.10.2016

Глобализацията е мъртва, да живее дигитализацията

Вместо централизирано производство идва времето на поръчките