27.10.2016

Горанов: Не се предвижда увеличение на данъците

Не се предвиждат изменения в параметрите на данъците в посока увеличение, изключение правят акцизните ставки за облагане на тютюна.