25.10.2016

Франция спасява завод на Алстом с поръчка на 15 високоскоростни влака

Френското правителство ще поръча днес 15 високоскоростни влака на Алстом (Alstom), за да бъде спасен един от историческите заводи на групата в град Белфор, застрашен от закриване. Това предаде Франс прес, позовавайки се на няколко източника.

Още

11 оферти в търга за метродепото в "Земляне"

 11 обединения и фирми участват в търга за проектиране и строителство на метродепо "Земляне". Шест от тях са обединения, пет са самостоятелни компании, като само две от тях няма да ползват изпълнител. Поръчката е за проектиране, изпълнение и технологично оборудване на метродепото, което ще се изгради върху част от територията на автобусен гараж "Земляне". Това е първи етап от реализацията на проекта за разширение на метрото в София, Трета метролиния - "Бул. "Ботевградско шосе" - бул. "Владимир Вазов" - Централна градска част - жк "Овча купел", Кандидатите са: "Главболгарстрой" АД , с подизпълнители "Автортейд" и "Старт инженеринг" "Джи Пи Груп", без поизпълнител. Обединение "Метродепо Земляне", състоящо се от фирмите "Станилов" ООД, "Интегрирани строителни системи" ЕООД, "Мармекс" и "Ес Джи Проект" ЕООД Подизпълнители са " Рикат" ООД(0.36% дял), "Стартинженеринг" (17.20% дял) и "Автотрейд" (21.15% дял) Обединение " Депо Земляне",съставено от "Евро Алианс Геотехника" АД, "АС" АД и проф. д-р инж. Стойо Тодоров. Подизпълнители са "Стартинженеринг" АД (12.20% дял), "Автотрейд" ООД (20.96% дял) и "Пи ЕсТи Груп" (4.48% дял) Обединение "Геометро Земляне". Състои се от "Геострой" АД, "Трансремонтстрой" ЕАД и "БИАС – М" ЕООД. Подизпълнители са "Стартинженеринг" (24.27% дял) и "Автотрейд" (17.31% дял). Обединение "Еврометро София" ДЗЗД, в което се включват испанските фирми "КОПИСА Конструктора Инженерия" АД (Copisa Constructora ) "Сикаса Кантера и Конструцион", "Алтуна У Урия" (Altuna y Uria), "Лагункета Сосиадат Де Ес Студиос" (linguetta Sociedad de Estudios), "Баске Груп" и българският партньор "Инжстройинженеринг" АД. Подизпълнители са "Рутекс" ООД (1.2% дял)и "И Кю И България"(1.2% дял) Щрабаг ЕАД, с подизпълнители "Рикат" ООД (0.83% дял), "Стартинженеринг" (21.62% дял), "Опел Нешев" ООД(11.20% дял) и "Калистратов Груп" ООД(17.11% дял) "Трейс Груп Холд" АД, без подизпълнители "Д/В София Метро" ДЗЗД, съставено от "Актор" АД, "Инфра експерт" ЕООД, "Актор Енергоремонт" АД, Подизпълнители са "Ателие Серафимов Архитекти" (3% дял), "Биоток" ООД (1% дял) и "Алстом Транспорт" АД (Alstom Tramsport)(20% дял) "ИСА – 2000" ЕООД, с подизпълнители "Стартинженеринг" (18.06% дял) , "Авторрейд" (17.75% дял), "Рикат" ООД (0.19% дял) и "Д-Арх" ООД (0.19% дял) Обединение " ХСС – Депозем" ДЗЗД, с участници "ХСС" ООД и "Монолит София" АД, Подизпълнители са "Автотрейд" ЕООД(15% дял), "Екип 2000 – Котов и сие" СД (0.1%)и "СЕМ Ремонт" ООД(14%). Стойността на поръчката е 58 млн. лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 24 месеца. Финансирането е от Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 Метродепо "Земляне" се разполага в част от територията на автобусен гараж "Земляне", през която преминава основното трасе на метрото от трета метролиния - между МС14 и МС15. В рамките на метродепото са предвидени: Гаражно хале за 26 влака с дължина 80 м, Ремонтно хале на две нива, административна сграда, гараж , както и съпътстващи площи обекти - котелно, трафопост, открити складови площи, автобусен паркинг-проход.   Развитието на метрото в София се основава на одобрена генерална метросхема, предвиждаща изграждането на три метролинии. Общата дължина на трасето на трета метролиния е 15818,29 метра с 18 бр. метростанции. Проектът условно е разделен на три етапа. Първи етап включва проектирането и изпълнението на метроучастък от МС5 до МС14 с 8 км трасе и 8 станции, както и проектирането, изпълнението и технолагичното оборудване на метродепо "Земляне".